Chăn lông cừu giá rẻ chất đống dưới nắng

0

Chăn lông cừu giá rẻ chất đống dưới nắng

Thì biết làm gì với đống chăn lông cừu giá rẻ đã bị rách nham nhở này được, thì đành chất đống dưới nắng rùi chờ đến chiều các cô lao công đi qua thì mang đi tiêu hủy thui. Chứ có cho những người có hoàn cảnh khó khăn cũng không dùng được vì nó rách tả chơi chứ không rách tập trung thành từng mảng đâu. Những cái chăn lông cừu giá rẻ này là tìm thấy được do dọn kho mà ra đấy chứ có nhớ ra đâu.

Tại để trong kho lâu ngày quá nên chăn lông cừu giá rẻ  bị mục hết, còn bị chuột gặm nữa, mình cũng không nhớ là mình để chúng vào kho từ khi nào nữa. Bây giờ thì không thể hình dung lại được, mà cũng không hiểu tại sao lúc trước mình lại không cho chăn lông cừu giá rẻ  vào trong túi ni lông chứ. Nếu mà cho vào có khi giờ đã chưa bị mục rùi, có chuột gặm thì cũng chỉ một vài nốt thui, thì có khi còn mang đi cho những người khác trải xuống đất để nằm được.

Chứ giờ chỉ cần động vào cái là chăn lông cừu giá rẻ đã rũ hết ra rùi, đảm bảo chỉ cần để qua một ngày nắng đến tối các cô lao công muốn cầm chúng lên cũng khó, có khi phải dùng chổi và hót rác để hót chúng đi ấy. Mình đâu có muốn vứt chăn lông cừu giá rẻ  ở dưới nắng đâu, nhưng vì không biết điểm tập kết rác ở đâu để mang đến. Mà có biết địa điểm nhưng nó ở cách xa nhà mình cỡ khoảng vài chục cây thì mình cũng chịu đành chờ các cô lao công tối xử lý vậy.

Leave A Reply