Phải chăng bạn sẽ được lợi ích nhờ tham gia kế hoạch PEP?

0

Một số người đã lập luận rằng lợi ích về mặt thuế vụ nhờ tham gia kế hoạch PEP không quan trọng đến thế. cổ tức do hầu hết các quĩ đầu tư vào cổ phiếu chi trả đều tương đối thấp, nên khoản tiền tiết kiệm được nhờ miễn thuế lợi tức không thực sự nhiều lắm. Dù sao, các điều kiện miễn thuế và hạn mức đầu tư miễn thuế đối với sắc thuế lãi do vốn hàm ý rằng ít người phải nộp loại thuế này, và người giay covnerse chinh hang ta cũng dễ dàng tránh được nhờ chiến thuật “bán đi rồi mua lại ngay” các loại chứng khoán đang nắm giữ (xem Chương 10). Đối với một số kế hoạch PEP, chi phí thành lập còn cao hơn lợi ích miễn thuế nữa.

Phải chăng bạn sẽ được lợi ích nhờ tham gia kế hoạch PEP?

Có lẽ lập luận này có ý nghĩa trong một số trường hợp. Chẳng hạn, một nhà đầu tư ít vcm kì vọng đầu tư vốn liếng chỉ trong năm năm thôi có lẽ sẽ thiếu khôn ngoan nếu như giày converse nữ y tham gia một kế hoạch PEP tính chi phí cao và chỉ nhằm đầu tư tăng trưởng vốn. Thế nhưng, những nguời chỉ đóng góp đều đặn 30£ mỗi tháng trong 10 năm đầu tư vào Quĩ Uy thác Đầu tư nhằm mục tiêu lợi tức không tính chi phí ngoài chi phí uỷ thác theo tiêu chuẩn hẳn sẽ được lợi.

Chi phí điều hành kế hoạch PEP nói chung, trên thị trường đã bắt đầu hạ thấp vào giữa thập niên 1990, và hiện nay có ĩấl nhiều kế hoạch không tính hoặc tính chi phí gia nhập rất thấp để lôi cuốn khách hàng. Ngoài ra, một số tập đoàn quản lí các view more quĩ đầu tư còn tạo điều kiện giúp nhà đầu tư góp vốn liếng vào quĩ đầu tư của họ qua một kế hoạch PEP còn ít tốn kém hơn truờng hợp không qua kế hoạch ấy.

Các biểu đồ 7.1 và 7.2 cho thấy các lợi ích vốn gắn liền với việc gia nhập kế hoạch PEP. Trên thực tế, PEP có lợi cho nhiều người, nếu không nói là cho hầu hết các nhà đầu tư. Hiển nhiên, những người thuộc diện nộp thuế lợi tức theo thuế suất cao sẽ được lợi nhiều nhất, đặc biệt trong trường hựp thu được lãi do vốn phải nộp thuế. Đôi với những người thuộc diện nộp thuế lợi tức theo thuế suất thấp, lợi ích sẽ kém hiển nhiên hơn – nhưng có lẽ sẽ đáng kể nếu về lâu dài. Nếu không phải nộp theo thuế suất cao, bạn có thể được lợi hơn trong trường hợp đầu tư nhằm thu hoạch lợi tức. Chọn lựa kế hoạch PEP chi phí thấp càng có lợi

 

Leave A Reply