Trang trí nhà đẹp và những nguyên tắc cơ bản

0

Trang trí nhà đẹp với những phương thức cơ bản giúp bạn dễ dàng lựa chọn, bài trí nhà mình, và nhanh chóng hoàn thiện việc bài trí nội thất hợp lý nhất.

Trang trí nhà đẹp với phương pháp bài trí phối hợp

Kích thước và hình dạng của đồ dùng gia đình là nền tảng để xác định hình dạng đồ trang trí, bàn ghế. Sự phối hợp thường tuân theo quy luật vuông cùng với vuông, tròn phối tròn ,nhưng nếu sử dụng phương thức tương phản thì sẽ độc đáo hơn ví dụ bàn trà tròn- phối với sofa vuông, ngang phối với thẳng, hình dáng phức tạp phối hợp với những dáng đơn giản.

Trang trí nhà đẹp bằng kết hợp ánh sáng

Ánh sáng cùa vị trí sắp đặt là căn cứ để xác định độ sáng tối cùa đồ trang trí. Với những không gian có nhiều ánh sang có thể lựa chọn màu sắc của đồ trang trí thường có thể tối một chút. Ngược lại khu vực có ánh sáng tối, thì đồ trang trí nên mang màu sắc sáng.

Trang trí nhà đẹp cùng những đồ trang trí nhỏ

Những đồ trang trí vừa nhỏ như đồ trang trí ghế gỗ  gối ôm, khăn trải bàn và trang trí treo nhỏ là từng đồ bài trí dễ bắt đầu dễ nhất. Người học cách bài trí có thể bất tay làm từ những thứ này, sau đó dần dần mở
rộng đến những đồ bài trí không gian lớn. Đồ trang trí nhà cửa thường sẽ trờ thành tiêu điểm của thị giác, nó thể hiện lện cảm hứng và sờ thích của gia chủ nhân rõ ràng hơn.

Trang trí nhà đẹp cân bằng đối xứng

Tập họp một số đồ trang trí nhà cửa lại với nhau, khiến cho chúng trở thành tiêu điểm của thị giác, khi đó cảm giác cân bàng đối xứng rất quan trọng. Khi bên cạnh có đồ dùng gia đình loại lớn, nên tuần tự sắp xếp từ cao đến thấp, tránh tạo ra cảm giác không hài hòa hoặc đảm bảo sự duy trì thống nhất. Hoặc đảm bảo suy trì thống nhất trọng tâm của hai đồ trang trí ví dụ đặt song song hai chiếc đèn có kiểu dáng tưomg đồng, đặt song song hai chiếc gối ôm có kiểu dáng màu sắc tưong đồng, như vậy có thể tạo ra cảm giác hài hòa, mà còn có thể đem đến cho mọi người nhận sự tốt lành ấm áp.

Leave A Reply