trở thành nhà quản lý có hiệu quả

0

Trở thành một Nhà quản lý hiệu quả – hoàn toàn làm chủ công việc của mình làm tốt hơn anh từng làm trước đây và nhận thấy ý nghĩa và sự thỏa mãn chúng ta hằng mong muốn do công việc đó đem lại – đó là trở thành một Doanh nhân. Điều này không có nghĩa rằng anh nên bắt đầu nghĩ tới việc lập doanh nghiệp sở hữu một doanh nghiệp hay từ bỏ công việc hiện tại – mặc dù rất có thể sau khi đọc xong cuốn sách này anh sẽ làm vậy. Để trở thành một Nhà quản lý hiệu quả anh phải dấn thân vào quá trình khám phá doanh nghiệp để tìm thấy bên trong chính mình Nhà quản lý giỏi nhất mà anh có thể và muốn trở thành giá Vinhomes Dragon Bay.
Quá trình này gồm hai giai đoạn cả hai đều bắt đầu từ chính anh.
Trong giai đoạn một anh cần định nghĩa lại mối quan hệ với chính bản thân mình bởi anh luôn gắn bó mật thiết với tổ chức. Và anh cần nhớ rằng tổ chức ở đây có nghĩa là tổ chức của anh. Tổ chức của anh bao gồm phòng của anh ban của anh nhóm của anh – phòng kinh doanh phòng kế toán phòng sản xuất phòng kỹ thuật. Bước đầu tiên trong quá trình trở thành Nhà quản lý hiệu quả là nghĩ về tổ chức này như tổ chức của chính mình – một doanh nghiệp độc lập. Và mặc dù đây chỉ là một bước nhỏ trong quá trình trở thành Nhà quản lý nhưng đó lại chính là bước rất quan trọng để cả tổ chức lớn có thể hồi sinh.
Giai đoạn thứ hai của quá trình cần tới động lực thúc đẩy sự phát triển của Nhà quản lý hiệu quả. Sự sẵn sàng nắm bắt ý nghĩa thực sự của việc trở thành một Doanh nhân. Doanh nhân là người tạo ra tầm nhìn cho công ty. Trong truyền thống Chủ doanh nghiệp là người đưa ra tầm nhìn vĩ mô cho doanh nghiệp còn người thực hiện tầm nhìn đó là các nhân viên – bao gồm cả Nhà quản lý. Nhưng đó là công việc của một doanh nghiệp hay của Doanh nhân trong Chương trình Đào tạo Nhà quản lý hiệu quả phải đảm nhiệm.
Thêm vào đó Nhà quản lý cần xây dựng một hệ thống để hiện thực hóa tầm nhìn một cách hoàn chỉnh. Một trong những vấn đề mang tính tổng thể tôi thường xuyên phải giải quyết trong các công ty lớn và nhỏ – bắt nguồn từ vấn đề quản lý – đó là tính chủ quan trong giải quyết công việc của mọi người. Hầu hết các công ty không có hệ thống và coi việc xây dựng hệ thống như một việc chỉ đem lại rắc rối. Nhưng nếu không có hệ thống con người không nhìn nhận khách quan về bản chất công việc của họ và người ta cần gì ở họ. Khi không có hệ thống anh đang mạo hiểm với các kết quả của mình.

Leave A Reply